Skal du købe en freelancer eller fastansætte en?

Lad os først få det på det rene: Jeg er nok ikke helt neutral, da jeg er freelancer og selvfølgelig gerne vil have, at du skal købe et produkt, service eller ydelse hos mig. Men jeg er også skolet i at se tingene fra flere vinkler, så jeg vil alligevel vove at påstå, at du …

Skal du købe en freelancer eller fastansætte en? Læs videre »