Handelsbetingelser

Indholdsfortegnelse

Generelt

Om virksomheden

Salg af digitale ydelser via nettet.

Købsbetingelserne gælder for virksomheders køb af digitale ydelser på https://mettebertelsen.dk

Siden ejes og drives af:

MetteBertelsen.dk

CVR-nr.: 33517637

E-mail: mb@mettebertelsen.dk

Priser og betaling

Alle priser på hjemmesiden er excl. moms.

Betaling foregår ved at jeg sender en faktura på det aftalte beløb. 

Betalingsfrist: 8 dage.

Registrering

Følgende opgaver er en del af min registrering:

 • Rådgivning
 • Research
 • Forberedelselse
 • Planlægning
 • Projektledelse
 • Administration
 • Transport
 • Møder
 • Opgaveudførsel (skrivning, design, opsætning etc)
 • Test
 • Rettelser
 • Publicering

Du får som kunde login til al registreret tidsforbrug, som jeg noterer i din kundeportal i i Effihub.

Derudover er du altid velkommen til at henvende dig til mig, hvis du gerne vil have noget afklaret.

Aftaleindgåelse

Et tilbud fremsendes på skrift til kunden.

Accepteres tilbuddet på skrift, er aftalen indgået.

Hjemmeside i WordPress

Betaling

Betalingen falder i to omgange.

 • Første omgang på 50% af det samlede beløb betales, når designoplægget er godkendt.
 • Anden omgang på 50% af det samlede beløb betales, når hjemmesiden er klar til offentliggørelse.

Betalingen forfalder, når arbejdet igangsættes. Sidste rettidige betalingsdato er 8 dage efter, at opgørelse eller faktura er sendt til kunden.

Proces

Når vi arbejder med din kommende hjemmeside er processen således:

 1. Tilbud
 2. Tidsplan
 3. Designoplæg
 4. Udførelse
 5. Test
 6. Rettelser
 7. Levering

Levering

Du får som kunde ved levering en mail med alle informationer om hjemmesiden:

 • Brugernavn & Kodeord
 • Farver & Fonte
 • Billeder & grafik
 • Håndbog i brug af hjemmesiden

Når hjemmesiden er overleveret til dig som kunde er det dit eget ansvar at sørge for fortsat vedligeholdelse.

Med mindre et webmaster abonnement tilkøbes.

Journalistik og tekstforfatteri

Betaling

Betalingen forfalder, når arbejdet afleveres.

Sidste rettidige betalingsdato er 8 dage efter, at opgørelse eller faktura er sendt til kunden.

Ophavsret

Freelanceren har i henhold til lov om ophavsret de ideelle og økonomiske rettigheder til tekstproduktet. Tekstproduktet må kun anvendes til det aftalte formål.

Enhver anden form for udnyttelse end den, der er beskrevet i aftalen, skal aftales med freelanceren i hvert enkelt tilfælde og honoreres særskilt. Produkter, der genanvendes til samme formål, honoreres med 50-75% af førstegangshonoraret. Anden genanvendelse afregnes med 100%.

Freelanceren har krav på tydelig navngivning i forbindelse med journalistiske produkters publicering. Sker det ikke, er ophavsmanden berettiget til en kompensation.

Klippekort

Betaling

Betalingen forfalder, når klippekortet igangsættes.

Sidste rettidige betalingsdato er 8 dage efter, at opgørelse eller faktura er sendt til kunden.

Betingelser

 • Gyldighed: 1 år fra igangsættelse
 • Et klip er på 15 minutter
 • Ubrugte klip refunderes ikke
Scroll to Top

Denne hjemmeside indsamler cookies

Hvorfor denne popup? Hjemmesider i  EU skal indhente deres besøgendes samtykke for at kunne bruge cookies. Derfor skal jeg bede dig om at samtykke før du går ind på min hjemmeside.

Læs privatlivspolitik