Tips & tricks

Det professionelle møde med en døv person

Baggrund

En helt døv person foretrækker at kommunikere på dansk tegnsprog. Til møder vil langt de fleste døve sørge for at skaffe en tegnsprogstolk. Tolkens rolle er neutralt at formidle mellem talt dansk og dansk tegnsprog. Til længerevarende og/eller mere krævende møder bestiller vedkommende to tolke til at aflaste hinanden.

1. Hav en dagsorden klar

 Er der dagsorden og materialer, så vedhæft dem i mødeinvitationen. Så kan de tegnsprogstolke, der deltager,  lettere forberede sig og navigere i mødet. Det kommer alle til gavn. Det er altid rart for alle mødedeltagere, at man ved hvad man skal tale om.

2. Aftal jeres fysiske placering

Tolken placeres optimalt sammen med de hørende mødedeltagere og gerne ti retning af oplægget/skærmen. Således kan den døve deltager både se på tolken, på skærmen og på den/de talende. Det er nemlig ikke særlig fedt for nogen at være tvunget til at kigge i den forkerte retning.

3. Forbered jeres pauser

Det er naturligt at mødedeltagernes engagement svinger, men tolken er konstant på. Derfor har vedkommende ekstra meget brug for pauser. Pausen kommer alle til gode.

4. Sørg for en ordstyrer

Ordstyrerens opgave bliver at sikre at dagsordenen følges, tiden overholdes og at alle – også den døve – kommer til ordre. En finger i vejret er altid en god idé.

5. Vent til det bliver din tur at tale

Tolken tolker det talte simultant.  Alt efter hvad der tolkes kan tolken dog have en vis forskydningstid mellem talt dansk og dansk tegnsprog. Derfor kan det blive svært for den døve at komme til ordre, især hvis alle vil sige noget. Vis gerne hensyn ved at tage tur.

6. Øjnene skal også følge med

Som døv har man kun to øjne. At lede efter noget i en tekst eller billede, kigge på tolken og koncentrere sig om hvad der siges er umuligt. En ting af gangen.

7. Du må gerne hjælpe

Siger den døve noget, der lyder usandsynligt at vedkommende ville sige, må du gerne hjælpe med en venlig rettelse. Det samme gælder fagudtryk. Optimalt kommer tolken fast, men det kan også ske, at der kommer en ny tolk uden den samme baggrundsviden. 

8. Kig på hinanden

Ved at man ikke kun taler, men også kigger på hinanden kan man få øje på rigtig mange uudtalte signaler med kropssproget. 

9. Evaluer gerne mødet bagefter

Sæt meget gerne et par minutter af efter mødet til at evaluere hvordan mødet gik. På den måde kan I gøre det bedre næste gang. Det er altid en god idé at optimere.

Scroll to Top

Prøv mit nyhedsbrev

Det får du ved en tilmelding

Jeg sender ikke nyhedsbreve fast ud. Men når jeg gør det, så vil du typisk få blogindlæg, info om nye produkter eller services – eller et godt tilbud.

 

Denne hjemmeside indsamler cookies

Hvorfor denne popup? Hjemmesider i  EU skal indhente deres besøgendes samtykke for at kunne bruge cookies. Derfor skal jeg bede dig om at samtykke før du går ind på min hjemmeside.

Læs privatlivspolitik