Projektledelse

Mit fokus er digitale projekter: Udvikling af websites, indholdsuniverser eller kampagner. Mine projekter slutter ikke ved udført projekt. De rigtig gode projekter har en plan for hvordan projektet forankres – blandt andet hvordan kunden efter endt projektperiode fortsat kan engagere målgrupperne på tværs af projektets kanaler og måle effekten af dette.

Løsninger

Ansøgning

Vi drøfter dine ønsker for projektet og potentielle tilskudsgivere. Derefter udarbejdes ansøgningsmateriale. Materialet indeholder klare, målbare kriterier, der matcher tilskudsgivers kriterier.

Budget

Med udgangspunkt i ansøgningen udarbejdes et budget, baseret på en række estimater, der er så realistiske som muligt. Undervejs i projektet udføres der budgetopfølgning og evt. justering.

Tidsplan

Et godt projekt har en veldefineret start- og slutdato, aktiviteter, deadlines og milepæle. Undervejs i projekt følges der op på tidsplan og nødvendige justeringer foretages - i tæt samarbejde med kunden.

Fremdrift

En god projektleder sørger for, at projektet kører i overenstemmelse med kriterier, budget og tidsplan. Der koordineres, dokumenteres og eventuelle ændringer håndteres.

Kvalitetssikring

For at sikre, at projektet ikke blot løses i forhold til tid og økonomi, men også løses tilfredsstillende, er der vigtigt, at der planlægges kvalitetssikring ind i projektet.

Afrapportering

Efter endt projekt skal de fleste tilskudsgivere have en afrapportering. Sådan en indeholder typisk et en evaluering og et endeligt regnskab.

artikler

Alt om projektledelse

Cases
Mette Bertelsen

TegnTube – del 1

Projekt TegnTubes mål er at skabe opmærksomhed omkring dansk/svensk/norsk/finsk/islandsk tegnsprog som sprog, der tales af unge over hele Norden. Et af midlerne har været etablering af en nordisk YouTube kanal. Her skal unge fra hele Norden kunne blive klogere på tegnsprog – fortalt fra et ungt tegnsprogsperspektiv. TegnTubes YouTube kanal indeholder videoer på 5 nordiske

Læs mere »
Scroll til toppen