Korrekturlæsning og undertekstning

Bliv forstået korrekt

Korrektur-læsning

Det faglige og indholdsmæssige i dine produkter står du selv for.  Det jeg kan hjælpe dig med, det er at gennemgå dine tekster, så de opnår et niveau, der svarer til hvad det forventes af dig i forhold til din fag og din profession. Du har også mulighed for at “indtale” teksten på tegnsprog, så omdanner jeg dit indhold og dit budskab til et skriftligt produkt, du kan levere videre.

Skal du have lavet undertekster på videoer, som er på dansk tegnsprog? At kunne løse denne meget specifikke opgave kræver, at man har kompetencer inden for begge sprog – og formidler det tegnede meget præcist, på den plads der er til rådighed. Jeg følger retningslinjerne for undertekstning i Danmark. Jeg leverer produktet i .srt-format, men arbejder også gerne i Vimeo, YouTube eller hvor du distribuerer videoerne.

Nå bredt ud

Undertekster til tegnsprog

En speciel kvalifikation

Tegnsprogs-kompetence

Jeg har gennem mange år læst korrektur og lavet undertekster for private og professionelle, som er døve. 

Når man er døv, har man som regel dansk tegnsprog som modersmål eller førstesprog. Det betyder, at man ikke altid har tilegnet sig dansk, hvilket kan komme til udtryk i ens skriftlige produktioner, som er meget tegnsprogs-prægede. 

For andre, der ikke kender til tegnsprog, kan det let opfattes som om, at personen er mindre bemidlet, hvilket kan skabe fejlagtige opfattelser. 

Ved at trække på mig, trækker man på mine specielle kompetencer inden for både dansk tegnsprog og skriftlig dansk. Jeg kan helt uden misforståelser formidle personen præcis som personen reelt fremstår.

Det har du ret til

Personlig assistance

Personlig assistance gives til “personer med en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.”

Er du ledig? Du har mulighed for at få personlig assistance i forbindelse med jobsøgning. Her er der tale om korrekturlæsning af dine ansøgninger og dit CV.

Er du lønmodtager? Du kan få personlig assistance i forbindelse med dit erhverv og din efter- og videreuddannelse. Her er det typisk korrekturlæsning på vigtige e-mails og øvrig skriftlig produktion, hvor det er ekstra vigtigt, at du fremstår på samme måde som dine kolleger – uden at du skal trække på deres tid. I forbindelse med efteruddannelse læser jeg typisk korrektur på skriftlige opgaver og andre afleveringer.

Er du studerende? Du kan få specialpædagogisk støtte (SPS) i forbindelse med dit studie, hvor du kan få korrekturlæst dine studieopgaver. 

Scroll til toppen